Pútnické zájazdy

Izrael leteckyIzrael letecky Izrael letecky Izrael letecky Izrael letecky

1.deň:
odlet z Bratislavy do Tel Avivu, transfer do oblasti Galilea. Ubytovanie v hoteli, večera a nocľah.

2.deň:
raňajky, prehliadka Nazareta (Bazilika Zvestovania, Kostol sv. Jozefa) a návšteva miesta prvého zázraku v Kane Galilejskej, kde si manželia môžu obnoviť manželské sľuby. Popoludní návšteva Kafarnaumu – dom sv. Petra, Hora Blahoslavenstiev, Tabgha – miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb, miesto primátu sv. Petra, návrat do hotela, večera a nocľah.

3.deň:
raňajky, výstup na vrch Tabor, prehliadka Kostola Premenenia Pána a návšteva Yardenitu (rieka Jordán) – obnovenie krstných sľubov. Popoludní transfer do Betlehema s krátkou zastávkou v Jerichu. Ubytovanie v hoteli v Betleheme, večera a nocľah.

4.deň:
raňajky, prehliadka Betlehema (Bazilika narodenia Ježiša Krista, Pole pastierov, Jaskyňa Mlieka). Popoludní návšteva Ain Karem (narodenie Jána Krstiteľa a Navštívenie Panny Márie u Alžbety). Večera a nocľah.

5.deň:
raňajky, odchod autokarom do Jeruzalema. Prehliadka mesta – Betfage, Olivová hora – prehliadka kostola Pater Noster, návšteva Dominus Flevit, miesta, kde Ježiš plakal nad Jeruzalemom. Prehliadka Getsemanskej záhrady, Baziliky Agónie (smrteľného zápasu Pána Ježiša), kostola Hrobu Panny Márie, Prechod k Múru nárekov, Hora Sion, Večeradlo a Bazilika Usnutia Panny Márie. Večera a nocľah.

6.deň:
raňajky, prehliadka Betánie – Lazarov hrob. Prechod Júdskou púšťou, návšteva Mŕtveho mora s možnosťou kúpania. Popoludní možnosť fakultatívneho výletu na Massadu a do Qumranu. Večera a nocľah.

7.deň:
raňajky, prehliadka Jeruzalema – staré mesto, Krížová cesta – Via Dolorosa, Bazilika Božieho hrobu na Kalvárii – Golgote. Večera a nocľah.

8.deň:
raňajky, v ranných hodinách odchod autobusom na letisko do Tel Avivu a následne odlet do Bratislavy.

Cena zahŕňa:
LETECKÁ DOPRAVA: Bratislava – Tel Aviv a späť.
UBYTOVANIE: 7 x v dvojlôžkových a trojlôžkových izbách s vlastným príslušenstvom (sprcha a WC) v 3* hoteli.
STRAVOVANIE: 7 x polpenzia – raňajky a večere formou švédskych stolov bez nápojov.
OSTATNÉ: doprava po Izraeli klimatizovaným autokarom, služby sprievodcu – kňaza, náboženský program podľa popisu, DPH.


PRÍPLATOK:
-za jednolôžkovú izbu 150 EUR..

POZNÁMKA: CK si vyhradzuje právo zmeniť program zájazdu.

Pre tento zájazd Vám ponúkame viacero voľných termínov, ktoré je stále možné kombinovať. V prípade záujmu nás kontaktujte a my pre Vás nájdeme tú najlepšiu aktuálnu cenu.

V nezáväznej objednávke uveďte prosím počet osôb a termín, o ktorý by ste mali záujem.