Pútnické zájazdy

Assisi - Cascia a Rím De Luxe leteckyAssisi - Cascia a Rím De Luxe letecky Assisi - Cascia a Rím De Luxe letecky Assisi - Cascia a Rím De Luxe letecky Assisi - Cascia a Rím De Luxe letecky Assisi - Cascia a Rím De Luxe letecky

1.deň:
transfer z Bratislavy na letisko vo Viedni, odlet do Ríma, transfer z letiska do mestečka Cascia, kde si prezriete baziliku zasvätenú sv. Rite a hrob s jej neporušeným telom. Sv. Rita je patrónkou nemožných vecí, neriešiteľných situácií a beznádejných prípadov. Bola talianskou vizionárkou a v roku 1443 sa jej na čele objavili stigmy. Na záver prehliadky slovenská svätá omša. Pokračovanie cesty do Assisy, príchod do hotela, večera a nocľah.

2.deň:
raňajky, celodenný program v Assisi s miestnym sprievodcom a naším kňazom. Prehliadka Baziliky sv. Františka a slovenská svätá omša, návšteva Baziliky sv. Kláry, kostola Santa Maria degli Angeli (v jeho vnútri je kaplnka Porciuncula, kde sv. František v roku 1208 založil františkánske hnutie a kde tiež v roku 1226 zomrel). Transfer mikrobusmi na Monte Subasio ku kaplnke, pustovni Eremo delle Carceri a prezriete si jaskyňu v ktorej sa sv. František zvyčajne modlil. Po prehliadke návrat do hotela, večera a nocľah.

3.deň:
raňajky, transfer z Assisi do Perugie, poldenná prehliadka centra mesta s miestnym sprievodcom, odchod do Orvietta na prehliadku centra mesta s miestnym sprievodcom (katedrála Duomo). Súčasťou programu bude slovenská svätá omša. Pokračovanie cesty do Ríma, ubytovanie v hoteli, večera a nocľah.

4.deň:
raňajky, odchod z hotela do Vatikánu, slovenská svätá omša, prehliadka Baziliky sv. Petra, dopoludnia pešia prehliadka centra mesta s miestnym sprievodcom: Piazza Venezia, Koloseum (bez vstupu), Bazilika sv. Klementa, Sväté schody, Bazilika sv. Jána v Lateráne, Bazilika Santa Maria Maggiore a cestou na letisko návšteva Baziliky sv. Pavla za hradbami. Transfer na letisko, odlet do Viedne a následne transfer autokarom do Bratislavy.

Cena zahŕňa:
LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň – Rím a späť.
UBYTOVANIE: 3 x v dvojlôžkových a trojlôžkových izbách s vlastným príslušenstvom (sprcha a WC) v 3* hoteli.
STRAVOVANIE: 3 x polpenzia (raňajky a večere).
OSTATNÉ: doprava autokarom z Bratislavy na letisko Viedeň a späť, doprava podľa programu klimatizovaným autokarom, prehliadky počas celej púte s miestnym talianskym sprievodcom, služby slovenského sprievodcu – kňaza, program podľa popisu, DPH.


PRÍPLATOK:
-za jednolôžkovú izbu 95 EUR.

POZNÁMKA: CA si vyhradzuje právo zmeniť program zájazdu.

Pre tento zájazd Vám ponúkame viacero voľných termínov, ktoré je stále možné kombinovať. V prípade záujmu nás kontaktujte a my pre Vás nájdeme tú najlepšiu aktuálnu cenu.

V nezáväznej objednávke uveďte prosím počet osôb a termín, o ktorý by ste mali záujem.