Poznávacie zájazdy

Rim De LuxeRim De Luxe Rim De Luxe Rim De Luxe Rim De Luxe Rim De Luxe

1.deň:
odchod autokarom z Bratislavy na letisko vo Viedni, odlet z Viedne do Ríma, transfer autokarom na prehliadku pamätihodností v centre mesta a prehliadku Baziliky Santa Maria Maggiore a Lateránskej Baziliky sv. Jána. Transfer na ubytovanie v hoteli, večera a nocľah.

2.deň:
raňajky, transfer autokarom do Vatikánu na prehliadku Baziliky sv. Petra, následne panoramatický okruh po Ríme (centrum Ríma, Circus Maximus, Kapitol, Konštantínov víťazný oblúk, Bazilika sv. Pavla za hradbami, opátstvo Tre Fontane, atď...). Návrat do hotela, večera a nocľah.

3.deň:
raňajky, transfer autokarom na prehliadku katakomb sv. Kalixta, popoludní návšteva Vatikánskych múzeí a Sixtínskej kaplnky, transfer do hotela, večera a nocľah.

4.deň:
raňajky, transfer autokarom na prehliadku Baziliky sv. Klementa (relikvie sv. Cyrila), pešia prehliadka centra Ríma s miestnym sprievodcom (Koloseum, Forum Romanum, Benátske námestie, Pantheon, Fontana di Trevi, Španielske schody, Piazza Navona). Odchod autokarom na letisko, odlet z Ríma do Viedne a následne transfer autokarom do Bratislavy.

Cena zahŕňa:
LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň – Rím a späť + letecké a palivové poplatky.
UBYTOVANIE: 3x v dvojlôžkových a trojlôžkových izbách s vlastným príslušenstvom (sprcha a WC) v 3* hoteli v širšom centre Ríma.
STRAVOVANIE: 3x polpenzia (raňajky a večere).
OSTATNÉ: doprava autokarom z Bratislavy na letisko Viedeň a späť, doprava po Ríme klimatizovaným autokarom, prehliadky na 3. a 4. deň s miestnym talianskym sprievodcom, služby slovenského sprievodcu počas zájazdu, program podľa popisu, DPH.

POZNÁMKA:
CA si vyhradzuje právo zmeniť program zájazdu.

Dôležitá informácia:
V tomto type zájazdu DE LUXE poskytujeme klientom maximálny komfort, presuny po Ríme sú zabezpečené talianskym autokarom a to aj vrátane centra Ríma. Prehliadky počas 2 dní s miestnym talianskym sprievodcom a polpenzia sú zahrnuté v cene zájazdu.

Pre tento zájazd Vám ponúkame viacero voľných termínov, ktoré je stále možné kombinovať. V prípade záujmu nás kontaktujte a my pre Vás nájdeme tú najlepšiu aktuálnu cenu.

V nezáväznej objednávke uveďte prosím počet osôb a termín, o ktorý by ste mali záujem.